До 1 лев може да ни струва елементарната проверка на това колко пари имаме в картата си - операция, която много хора правят преди да изтеглят от нея пари. На сайта на Българската народна банка в раздела "Платежна инфраструктура" от вчера е достъпна подрубриката "Съпоставяне на такси на доставчици на платежни услуги". В нея ще се публикува актуална информация за таксите, които банките ни начисляват при различни операции с парите ни. 
В последните години българинът загуби желание да тегли кредити и сега банките са заринати с пари, които няма къде да пласират. И при невъзможност да печелят от разлики в лихвите, те започнаха да ни цакат с разни дребни такси. Които обаче по стотинка и левче се събират и вече половината от банковите печалби идват от тях.
Справка за баланса по сметката на банкомат преди теглене означава в повечето случаи две такси. По 0.20 лв. е тази информация, ако сте клиент на Първа инвестиционна банка и Централна кооперативна банка, при Инвестбанк сумата е 0.25 лв., докато при Пощенска банка, БАКБ, ОББ, Райфайзенбанк, Банка ДСК и Алианц Банк България таксата е 0.30 лв. Най-голямата банка в страната по размер на активите си Уникредит Булбанк ще ви вземе 0.50 лв., докато при ПроКредит Банк сумата е двойно по-висока - 1 лв.
Тегленията от банкомати, които са собственост на съответната банка, могат да са безплатни, но и да ви струват между 0.20 и 0.30 лв. Грешката, която често правим (най-често в бързината), е да теглим пари от ATM устройство на друга банка. Това, естествено, си има своята цена, която може да достигне и до 1.20 лв. за теглене.
Сумите започват от 0.50 лв. при Българо-американска кредитна банка, между 0.60 и 0.80 лв., в зависимост от картата, за картодържателите на Общинска банка и 0.99 лв. за Сосиете Женерал Експресбанк. Твърдо 1 лв. е тегленето за клиентите на ЦКБ и Пиреос Банк, 1.06 лв. е при Алианц Банк България и 1.10 лв. за Инвестбанк, Уникредит Булбанк и Банка ДСК, както и повечето карти на Пощенска банка. Различните видове карти, издадени от Райфайзенбанк, имат и различни такси, като те са между 0.98 и 1.20 лв. 
Тези дребни, но досадни такси са причината все повече хора да заплащат с карта покупките си в магазина, вместо да носят пари в брой. Това е безплатно за повечето банки (поне засега). Но вече има изключения, които най-вероятно ще повлекат крак. Централна кооперативна банка например взема по 0,20 лева, ако плащането е с контактна карта. Толкова прибира и Инвестбанк, ако платим с тяхна карта на чужд ПОС терминал. А Пиреос взема 0,15 лева при плащания към виртуален ПОС в интернет.