Съюзът на Дунавските овощари ще има собствен щанд на изложението „Индагра“ в Букурещ, което ще се проведе от 31 октомври до 04 ноември, научи „Утро“. Това е най-големият форум за оборудване и продукти за селското стопанство, градинарството, лозарството и животновъдството в северната ни съседка.
Румъния се превръща във все по-важен пазар за овощарите в граничната зона, които често получават отвъд Дунав много по-добри цени отколкото у нас. Около половината от плодовете, произведени в русенския регион, заминават за северната ни съседка. Това се отнася най-вече за столицата Букурещ, където живеят 3 млн. човека, готови да плащат по-скъпо за качествена стока. 
Съюзът на Дунавските овощари участва в „Индагра“ и миналата година и се върна от изложението с много нови клиенти и оферти от големи румънски търговци. 
Фермерското сдружение е създадено през 2015 г., за да обедини усилията на овощарите за постигането на общи цели, една от най-важните от които е реализацията на продукцията но нови пазари. Към днешна дата в съюза членуват около 350 производители от територията на областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас като броят им постоянно се увеличава. Площта на насажденията, които обхваща, е около 25 000 дка.