Рога на 14-годишен елен, отстрелян на територията на Държавно ловно стопанство "Дунав", бяха гвоздеят на четвъртото поред годишно изложение на трофеи, организирано от Северноцентралното държавно предприятие. На трофея бе отделено специално място и естествено предизвика най-голям интерес сред ловците, всеки от които би дал много, за да може да сложи такива рога над камината си.
В рамките на изложението, чийто домакин отново бе ДЛС "Росица"-Севлиево, бяха показани трофеи, добити през ловен сезон Септември-2018 в териториите на 15 горски и ловни стопанства, прилежащи към четири държавни предприятия. 
Основен принцип, от който се ръководят държавните стопанства, е да се ловуват предимно остарели, без изгледи за популация животни. На територията им вече се прилагат финансови санкции на ловния водач, ако е разрешил отстрел на младо, перспективно животно.