Държавно ловно стопанство „Дунав“ бе сред участниците на изложението на паднали рога от благороден елен, организирано за трета поредна година от ДЛС „Воден - Ири Хисар“, разположено между Разград и Силистра. Експозицията включваше близо 700 броя рога от 7 държавни ловни стопанства - „Правец“, „Несебър“, „Росица“, „Паламара“, „Черни Лом“, „Дунав“ - Русе и домакините.
Ежегодният преглед на падналите рога е утвърдена от десетилетия практика в други страни и важен елемент в стопанисването на елените, като показва състоянието и тенденциите в тяхното развитие. Провеждането на изложението е вече традиционно и у нас и броят на участниците расте ежегодно. Прегледът на трофейните качества чрез паднали рога е израз на ловна култура и професионализъм, основа за анализи, изводи и оценка, защото носи ценна информация за състоянието на популацията. Северноцентралното държавно предприятие, под чиято шапка са ловните стопанства, ще продължи да подкрепя тази инициатива и за в бъдеще, заяви директорът му Цветелин Миланов.