Създаването на Френски център в Русенския университет обсъждаха на среща директорът на Френския институт в София Фабиен Флори и ректорът на РУ чл.-кор.проф.Христо Белоев. Предстоящото отваряне на този център в Русе ще разшири кръга дейности, които ще популяризират френската култура и изкуство в региона. Задачата му ще бъде да организира тематични киновечери, изложби, дискусии, срещи с актьори, ще има и езикови курсове. Работата на бъдещия център ще обхваща широк периметър - голяма част от Северна България, убедени са и двете страни.