Добивната компания "Каолин" бе една от отличените фирми по време на тържеството по случай 65-годишнината на Минно-геоложкия университет "Свети Иван Рилски". По време на тържеството бяха връчени и награди в няколко направления - на студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в МГУ с отличен успех, на преподаватели за изключителни заслуги и за дългогодишна работа в МГУ, както и на компании, които особено много подкрепят МГУ и неговите студенти. Именно в последната категория на "Каолин" бе връчен награден плакет, с който Университетът изрази своята благодарност към компанията за отличните партньорски заимоотношения, датиращи от години.
Честването на 65-годишния юбилей бе съчетано с провеждането на 61-ата международна научна конференция, която се състоя на следващия ден, 19 октомври при голям международен интерес. Като един от златните спонсори на събитието, на "Каолин" бе дадена възможност да направи презентация пред международната научна общност. Д-р инж. Мирослав Маринов представи инвестиционния проект по изграждането на нов филтърно-сушилен цех във Фабрика Ветово. Най-голям интерес предизвика откриването от "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД на първия в България от 40 години насам новопостроен рудник за добив и първична преработка на златна руда "Ада тепе", съобщават от "Каолин".