Училище „Васил Левски“ във Ветово ще търси съдействието на възпитаници, които с примера си да подпомогнат задържането на учениците в час и да ги мотивират да завършат средно образование. Един от тези възпитаници е депутатът от ГЕРБ Андриан Райков, който вчера участва и в работна среща за проблемите на интеграцията на учениците. 
От учебното заведение представиха мерките, които изпълняват за намаляване на отсъствията без уважителна причина и отпадането от училище. Наред с това започва и реализирането на проекта „Заедно ще бъде интересно“, който цели да обхване учениците от етническите малцинства в образователната системата. С изпълнението му се очаква училището да стане по-привлекателно място за децата, както и да се подобрят условията за равен достъп до качествено обучение на учениците от уязвимите групи. У