Процедурата за дългоочаквания ремонт на Пантеона на възрожденците, който е в лошо състояние, вече е в ход. От общината обявиха обществената поръчка за избор на фирма, която да се заеме със строителните дейности по цялостната рехабилитация. 
В момента в сградата има множество течове в костницата, в коридорите, а също и в помещението, където е разположено главното ел. табло. В коридорите има силна влага и миризма на мухъл, а старата вентилационна и отоплителна инсталация не работи. 
Предвидени са редица строителни дейности по сградата: главният вход ще бъде укрепен, позлатата на купола ще бъде подменена, ще се ремонтират вътрешните пространства. Дейностите по реконструкцията на Пантеона са за 1 484 067 лева, като средствата са по проект между Русе и Гюргево по трансграничната програма.