3,19 на сто е изчислената на годишна база среднопретеглена доходност на Универсалните пенсионни фондове /УПФ/ за последния 24-месечен период от 30.09.2016 г. до 28.09.2018 г., съобщи Комисията за финансов надзор. В тези фондове отива 5% от брутната заплата на родените след 1 януари 1960 г., които се осигуряват и за втора пенсия. Средната доходност на парите в професионалните фондове е 3,22%, а в доброволните, където хората внасят пари по свое желание - 4,34%.
Комисията определи минимална доходност за УПФ на годишна база в размер на 0,19 на сто, която се покрива от всички фондове. Най-висока доходност за последния 24-месечен период на годишна база са постигнали фондовете на пенсионна компания "ДСК-Родина", като при най-масовия вид фондове - универсалния, доходността е 5,6%, при професионалните фондове е 4,8%, а при доброволните - 5,69%.