До края на 2019 година общината е предвидила 200 000 лева за премахването на обекти общинска собственост и незаконни строежи или части от тях. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избор на фирма, която да се заеме с тези дейности. След събарянето годните строителни материали ще се почистват и ще се предават за съхраняване на общинско предприятие "Комунални дейности".