Излезе от печат книгата на Хачик Лебикян „Русе - маршрути на спомена“, която събира 7 проучвания на автора, съобщи директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов.
Авторът се фокусира върху паметници, места, улици и сгради в Русе, като събира своите проучвания в 405 страници.
На специалистите тези публикации са известни, тъй като са издавани като отделни книжки. Сегашното преработено и допълнено издание е дело на музея и съдържа и множество приложения, цветни карти - стари, трудно откриваеми, както и списъци със стари и нови имена на улици в града.