Административният съд отхвърли оспорването на заповедта за намаления прием на ученици след 7 клас в професионалните и профилираните гимназии за тази учебна година. Делото бе образувано по жалба на директора на Математическа гимназия Митко Кунчев срещу началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева през май, тъй като приемът в учебното заведение бе намален с една паралелка. 
Решението на съда излезе в последния ден от законовия едномесечен срок. В мотивите си съдията сочи, че липсват основания за отмяна на заповедта, тъй като извършената проверка е установила, че тя е издадена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на закона и в съответствие с набелязаната цел. Освен това съдът приема, че доводите на жалбоподателя Митко Кунчев относно необходимостта от още една паралелка и възможностите на училището да осигури материална база и преподавателски капацитет за реализирането й е въпрос на целесъобразност на заповедта, а не на неговата законосъобразност. В хода на делото в подкрепа на РУО с декларации излязоха още 19 училища от Русе, Ветово, Сливо поле и Две могили.
На последното заседание на съда на 14 септември адвокатът на Митко Кунчев окачестви заповедта на Росица Георгиева като "пазар на деца", тъй като в тазгодишния план-прием е записано, че Математическата гимназия има нужда от 4 математически паралелки, вместо от пет, което на практика е заблудило кмета на общината. Прокурорът по делото обаче заяви, че жалбата на Митко Кунчев е неоснователна, а заповедта на началника на РУО Росица Георгиева - законосъобразна.
Решението на Административния съд може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
Ще обжалвам решението на по-горна инстанция, защото продължавам да смятам, че мотивите ми да атакувам заповедта на началника на РУО са правилни. Според мен решението за намаления прием с една паралелка в Математическа гимназия за тази учебна година е незаконосъобразно и затова трябва да чуя мнението и на ВАС, каза вчера за "Утро" директорът на Математическата гимназия Митко Кунчев.