Самоосигуряващите се ще плащат повече осигуровки през следващата година. В проектобюджета на Държавното обществено осигуряване се предвижда минималната сума, върху която се начисляват вноските, да се увеличи. Промените ще засегнат над 10 000 души в областта, най-голям е ръстът при земеделските стопани.
От догодина е планирано минималната заплата да стане 560 лв. Предвижда се такава да е и най-малката сума, върху която самонаетите ще се осигуряват. За земеделските стопани обаче увеличението е значително, а оттам и вноските им ще са по-високи. Изчисленията показват, че ако през тази година вноските за социално и здравно осигуряване, включително и за общо заболяване и майчинство, са били почти 110 лв. на месец, то с планирания ръст на минималния осигурителен доход догодина ще плащат със 65 лв. повече.                 У