22 673 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна за деветмесечието на тази година, което е 80,2% изпълнение на приходите, заложени в плана по бюджета. В сравнение със същия период на миналата година са събрани 644 405 лв. повече, съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни в и такси“ Даниела Робева. Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти са в размер на 5 941 000 лв. при план 7 850 000 лв., а от данъка върху превозните средства - 4 856 000 лв. при план 5 200 000 лв. От такса битови отпадъци са събрани 8 803 000 лв. при план 11 100 000 лв. Приходите от патентния данък са в размер на 159 000 лв. при план 220 000 лв. Робева посочи, че постъпленията от данъка върху недвижимите имоти, превозните средства и придобиване на имущества са повече в сравнение със същия период на миналата година. Приходите от другите данъци и такса битови отпадъци се доближават до тези от същия период на миналата година, като очакванията са да бъде изпълнено заложеното в бюджета на общината, допълни още тя. 
Общинската шефка отбеляза, че от системата за плащане по електронен път на задълженията са направени 2084 трансакции за общо 315 254 лв. Постъпилите суми за деветмесечието на касите на Изипей са в размер на 1 771 869 лв. 
Сумите, които са събрани от селата в община Русе, са 360 000 лв. 
Робева подчерта, че се работи активно по събиране на старите задължения. През първите девет месеца на годината са издадени 1824 акта за установяване на общински публични вземания, като общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 4 041 000 лв., включително 2 190 000 лв. по издадени актове. Преди издаването на тези актове са изпратени 2591 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. 1023 са преписките, предадени на частни съдебни изпълнители и НАП за образуване на изпълнителни производства срещу некоректни длъжници, допълни още тя.