Със 127 гласа „за“, нито един „против“ и 55 „въздържал се“ депутатите избраха Красимир Влахов за конституционен съдия от квотата на парламента, предаде БГНЕС.

Влахов бе единственият кандидат за поста, а номинацията му дойде от ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Подкрепа за кандидатурата му дадоха от ДПС и ВОЛЯ, a депутатите от „БСП за България“ се въздържаха при гласуването.

Според управляващите кандидатурата на Красимир Влахов е изцяло професионална, без политически оттенък и влияние.

По време на дебатите номинацията му бе мотивирана от председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. „Това, което показа българският парламент е прозрачността при избора на подобни длъжности“, заяви той от трибуната. Според него предварителните срещи, които Влахов осъществи с депутати от групите на ДПС и ВОЛЯ са стремеж за търсене на широка парламентарна подкрепа.

„Искам да се обърна към една друга институция и съм убеден, че и тя трябва да направи подобен подход при такава прозрачност. Никой в момента не знае каква е процедурата за избор на конституционен съдия, който ще бъде направен от президентската институция. Призовавам президента на страната – нека да бъде много по-внимателен и да наблюдава внимателно какви са процедурите и прозрачността, която проявява българският парламент. Надявам се, че и той ще направи подобни обсъждания“, заяви Цветанов.

Отказът на БСП на подкрепи кандидатурата на Влахов обоснова депутатът Крум Зарков. Според него сред народните представители в парламента има пълно неразбиране както на правилата за избор на конституционен съдия, така и за ролята на този съд.

„Дебат и изслушване имаше в Правна комисия, както е разписано в правилата. Никъде в правилата обаче, които приехме тук не е разписано, че трябва преди това да се ходи по групи и да се търси предварителна подкрепа“, смята Зарков.

Пред депутатите новият конституционен съдия благодари за високата отговорност, която му се възлага и обеща да не отстъпва от нея.

„Не мога да направя друго изявление освен това, което се съдържа в клетвата при встъпването, а именно да пазя върховенството на Конституцията“, коментира Влахов в кулоарите на парламента.

Кой е Красимир Влахов?

Преди да бъде избран Влахов е съдия във Върховния касационен съд (ВКС). Той има 20-годишен съдийски стаж, включително и като заместник-председател и ръководител на Гражданска колегия във ВКС.

Роден е на 24 септември 1972 г. в Плевен. Юридическото си образование придобива в СУ „Св. Климент Охридски“, а професионалния си път започва през 1996 г. като младши съдия, а на следващата година става съдия в Софийски районен съд. От 2001 до 2004 г. е негов заместник-председател. През 2004 г. е повишен в Софийски градски съд, а по-късно е командирован във Върховен касационен съд. През 2008 г. Висшият съдебен съвет избира Красимир Влахов за председател на Софийски районен съд, а през 2012 година е назначен за заместник-председател на ВКС. От 20 февруари 2018 година до настоящия момент той правораздава като съдия там.

Съдия Красимир Влахов е хоноруван преподавател по гражданско право и процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и временен преподавател в Националния институт по правосъдието.