Цените на пипера тази есен радват  зеленчукопроизводителите, но оскъпяват зимнината на българите, които по традиция пекат чушки за следващите студени месеци. През септември килограмът върви по 1,82 лв./кг, което е около 50% над осреднените цени за този месец в периода 2013-2017 г. 
Площите, заети с пипер, тази година са намалели с 8% до 27 878 декара, но реколтата е значително по-добра от миналогодишната и прибраната продукция е с 6% повече – 30 080 тона, показват данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Добрите резултати се дължат главно на повишението на средния добив с 14% до 1228 кг/декар. 
Българският пипер обаче е в недостатъчни количества и задоволява едва две трети от нуждите на вътрешния пазар. В резултат цената му следва тенденцията към повишение на европейския пазар. Увеличава се и вносът. За периода януари-юни 2018 г. външните доставки на сладък пипер нарастват с 32% до 14,9 хил. тона на годишна база. Експертите на САРА очакват, че за цялата година вносът ще бъде поне 24,2 хил. тона.