Община Русе ще кандидатства за финансиране по оперативна програма „Околна среда“ с проект за възстановяването на язовир „Образцов чифлик“. Общата му стойност е 1 226 633 лева, като общината ще осигури съфинансиране до 226 633 лв. Идеята е да се подобри техническото състояние на съоръжението, което заедно с района около него да се превърне в привлекателна зона за отдих и спортен риболов.
Язовирът с площ 189,669 дка беше прехвърлен от Министерството на земеделието и храните на общината в края на 2015 година. Той е построен през 1959 година и стената му е със средна височина 5,91 м и е в добро състояние. В зоната зад нея обаче има силно заблатяване, а преливникът липсва, тъй като е унищожен или затлачен. Основният изпускател работи, но няма изградени съоръжения за отвеждането на водата и тя изтича директно над язовирната стена. 
За да се възстановят първоначалните параметри на язовира, са предвидени редица дейности. Ще се реконструира и модернизира преливникът, основният изпускател ще се ремонтира и ще се изградят отводнителни съоръжения след язовирната стена. Планирано е да се направи реконструкция на водостока след язовира, да се почистят наносите от язовирното езеро и да се изгради контролно-измервателна система. 
„Образцов чифлик“ е каскадно свързан с язовира в Лесопарка, който също е общинска собственост. Планира се крайбрежието на двата язовира и територията между тях да се превърнат в туристическа и спортна дестинация. В тази връзка предстои общинските съветници да одобрят предложението на кмета Пламен Стоилов общината да кандидатства с проект за подобряване на техническото състоение на водоема по оперативната програма.