Договорите с двете фирми, които ще отговарят за зимното поддържане на входно-изходните участъци и четвъртокласните пътища в общината през следващите четири години, предстои да бъдат подписани до две седмици. Обществената поръчка е разделена на две позиции, а единствените кандидати по нея са „Берус“ и „Пътинженеринг“. И двете фирми са познати и имат традиции в зимното поддържане на пътищата. През изминалите четири години за зимното поддържане на входно-изходните участъци и четвъртокласните пътища отговаряха консорциум „Пътно поддържане“, част от който е „Пътинженеринг“, и „Берус“, но договорите им изтичат през декември и затова бе обявена нова процедура. 
3,8 млн. лева са предвидени за зимното поддържане на пътищата - 2,4 млн. лв. за почистване по входно-изходните участъци и 1,4 млн. лв. е сумата за общинската пътна мрежа. От фирмите се изисква да започват почистването на снега и третирането на пътните настилки във възможно най-кратки срокове след началото на снеговалежа, за да осигурят безопасни условия за движение на превозните средства. Не трябва да допускат затрупване на подходите към страничните улици, както и разрушаване на пътните съоръжения и настилки. При подобно нарушение отстраняването на щетите ще е за сметка на фирмите. Те ще носят и пълна имуществена отговорност, ако има пътно-транспортни произшествия заради лошо поддържане на пътищата. 
При некачествено или частично снегопочистване и зимно поддържане на пътищата общината няма да заплаща на фирмата, а ако повторното изпълнение на услугата също е лошо, ще се налагат глоби по 10 000 лева за всеки участък от общинските пътища. Освен това общината ще има право да прекрати договора за изпълнение. Фирмите ще дължат неустойки от по 10 000 лева, ако чрез GPS системата или при проверка се установи по-малък брой използвана техника от декларираната. Целта е да се прекрати порочната практика с едни и същи машини фирмите да обслужват различни договори, тъй като това забавя почистването.