Най-новият маркиращ кораб на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" официално получи името "Осъм" на състоялата се вчера на понтон №8 церемония. Кръстница стана инж. Галина Василева - директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на управляващия орган на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020". Миналото лято първият нов маркиращ кораб, който пристигна в Русе, бе кръстен "Вит".
Корабът "Осъм" е построен в рамките на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Основната му задача е обозначаването на фарватера с плаващи знаци при маловодие, което е изключително важно за осигуряване на безпроблемното корабоплаване и предотвратява засядането на съдове в плитчини. Събраните висококачествени данни ще служат при вземането на управленски решения, свързани с речното инженерство, рехабилитация и поддържане на плавателния път.
На тържеството присъстваха изпълнителният директор на АППД Павлин Цонев, зам.-кметът Наталия Кръстева, депутатът от ГЕРБ д-р Андриан Райков, зам.областният управител Валентин Колев, гости от Румъния и Австрия, представители на Българо-румънска търговско промишлена палата и други.