Ловците от региона бойкотираха лова на диво прасе този уикенд заради повсеместните забрани за групови излети, но ще имат възможност да извадят двуцевките си в събота, когато се открива сезонът за дребен дивеч. Ловуването на местен дребен дивеч ще се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници, а на водоплаващ дивеч - след 1 януари и в сряда. Първата дата за провеждане на подобно ловуване е 6 октомври, събота. По линия на организирания ловен туризъм ловът може да се провежда от вчера.
Обект на отстрел при този вид лов са див заек, дива пуйка, фазани, токачки, яребици и кеклици, както и различни видове водоплаващ дивеч /голяма белочела гъска, зеленоглава патица, лятно и зимно бърне, фиш, лопатарка, черна потапница, черна лиска/.
Ловуването на местен дребен дивеч се извършва само през деня - един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето.
Разрешителното за индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч, както и на фазан, яребица и кеклик на територията на ловностопанските райони на ловните сдружения се издава за срок един месец, като за фазан, яребица и кеклик е с фиксирани дати на излета съгласно утвърден график. 
Съгласно установените норми за отстрел, един ловец за един ловен излет може да отстреля до 3 броя голяма белочела гъска, 5 бр. диви патици - обект на лов, 2 бр. фазани и токачки, 4 бр. яребици и кеклици, 1 заек. 
Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване.
По време на ловуване ловците трябва да бъдат екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят. Глобата за неизползване на подобна екипировка е от 100 до 500 лв. Забранена е употребата на алкохол, наркотични или упойващи вещества, като глобата за употребата им е от 200 до 2000 лв. У