Фермери от Русенско ще наемат още 410 декара държавни ниви за срок от 5 години. Това показват резултатите от проведената от Областна дирекция „Земеделие“ втора тръжна сесия за отдаване на терени от Държавния поземлен фонд.
Наетите парцели са в землищата на Иваново и Борово, а предложеният наем е между 56 и 60 лева годишно. Оферти подадоха седем зърнопроизводители. Още 6 дка ще бъдат използвани за създаване на трайни насаждения, съобщи директорът на ОД „Земеделие“ - Русе Борислава Братоева. Договорите със спечелилите търга кандидати ще бъдат подписани днес.
На втората тръжна сесия държавата предложи 865,8 дка за отглеждане на едногодишни земеделски култури и 95 дка за създаване на трайни насаждения. Над 500 дка остават свободни, но трети търг ще бъде проведен само ако някой кандидат прояви интерес.
Както „Утро“ писа, на първия търг през август държавата предложи 8775 декара земя, а оферти подадоха 76 земеделски производители от областта. Най-високата оферта бе 135 лева/декар, предложена за терен в землището на Стамболово. Рекордното предложение може да се приеме само като демонстрация на мускули, тъй като бе за парцел от 5 дка, за които земеделецът ще брои 675 лева - скромна сума за почти всеки арендатор.
Очаквано най-щедри бяха офертите за най-плодородните земи в Сливополско, където нямаше предложения под 70 лева. За терените в Борово производителите предлагаха между 56 и 75 лева, за Бяла - между 67 и 83 лева, Ветово - 66-120 лева, Две могили - 66-71 лева, Русе - 62-103 лева.