Двама членове на шестчленната група на „Бъдеще за всички“ в общинския съвет във Ветово се оттеглиха от местната власт и поне засега - и от политиката. 
Пенчо Пенчев вече си е подал оставката, като правомощията му са прекратени, а Неджбидин Чакър е подал искане за напускане. Техните места се заемат от следващите кандидати в листата на „Бъдеще за всички“. 
Основните мотиви за оттеглянето на двамата съветници са, че за изтеклите три години от мандата не са могли да бъдат полезни на гражданите. По думите им в общинския съвет не се търсят решения за проблемите на жителите на общината, а те само се трупат, като интересите на гражданите остават на много заден план. 
Приоритетно се налагат личните амбиции на някои общински съветници чрез трибуната на общинския съвет. Действията на общинските съветници коренно се различават от задълженията ни, посочени в положената от нас клетва. Убедих се, че в този формат на общинския съвет властва противопоставянето, личното отношение един към друг, дискриминация на политическите опоненти, граничеща с унижение. Това изобщо не кореспондира с моите идеи и моята представа за задълженията ми като общински съветник, обяснява Пенчев. 
Чакър посочва, че в този начин на работа и в този състав на общинския съвет не се взема под внимание мнението на съветниците, които не са от сформираното мнозинство, а това за него е неморално. 
Задължението на общинския съвет е да обсъжда и търси решения на поставени въпроси и възникнали проблеми. Но ние не ги обсъждаме, та камо ли да търсим решение, което зависи от нас, допълва Чакър.