Законодателната политика на България винаги е приемала семейството като естествена среда, в която следва да се отглежда и възпитава детето, което е свързано с ангажиментите на редица министерства и хоризонтални политики. Това каза правосъдният министър Цецка Цачева, предаде БГНЕС.

Цачева участва в заключителната конференция по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ по Tематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

„Като се започне от образованието, мине се през културните политики за духовното изграждане на младите хора, а така също и през спорта като гарантиращ физическото укрепване, което води и до психологично такова. Всички тези политики различни, хоризонтални имат отношение и към министерство на правосъдието, тъй като ние като изпълнител по този проект отговаряме най-общо казано за законодателната рамка, така че тези политики да могат да бъдат приведени в изпълнение“, посочи министъра. Тя посочи, че до момента са извършени в резултат на анализите и резултатите по този проект промени в Наказателния кодекс, визиращи сексуалното насилие, порнографията с деца. „Както и съществената промяна, която е в сила от есента на миналата година след промените в Наказателно-процесуалния кодекс, който предвижда един щадящ режим тогава когато дете е в досег със съдебната система и се налага да бъде изслушвано в различни качества“, посочи Цачева.

Първата от трите основни цели, които си поставя проектът, е именно по отношение на правната рамка на системата за правосъдие за деца, така че тя да бъде в съответствие с европейските и международни стандарти. Тук сред извършеното Цачева изброи и това, че беше изготвена концепция за отмяна на сега действащия закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и концепция за изцяло нов закон за детско правосъдие.

Започнал през 2012 година с бюджет от 860 000 швейцарски франка, от които 85% е швейцарското съфинансиране, проектът цели да гарантира отношението към всички деца - нарушители, жертви или свидетели на престъпление в съответствие с международните стандарти за щадящо децата правосъдие. Философията на усилията за реформирането на младежкото правосъдие е, че на децата-нарушители на закона трябва да бъде даден втори шанс, което е добро както за тях, така и за обществото. Специализирани състави за младежко правосъдие, създадени по проекта, действат в пет съдилища в страната. 12 “сини“ стаи, специални помещения за разпити на деца - жертви или свидетели на правосъдие, както и млади правонарушители бяха изградени във Варна, Враца, Добрич, Разград, Смолян, Хасково, Ловеч, Търговище, Силистра, Плевен, Кърджали и Козлодуй. Повече от 200 съдии, полицаи и социални работници преминаха обучение по международните стандарти за младежко правосъдие. Наръчник, отпечатан и наличен онлайн, дава насоки по казуси от младежкото правосъдие.