144 са постъпилите сигнали за неприятни, задушливи, тежки миризми на бакелит, изгорели кабели и други подобни в Русе през август, става ясно от справката на екоинспекцията за приетите жалби по зеления телефон, електронната поща и на централата на РИОСВ. Броят на жалбите е скочил десетократно в сравнение с приетите сигнали през юли, когато са получени 47 оплаквания, от които 32% са за неприятни и задушливи миризми. 
Най-голям е бил бумът на сигнали на девети август, когато са подадени 25 оплаквания за миризми от всякакъв вид - пушек, масла, бакелит, нефтопродукти от различни части на града. След извършени проверки на експертите обаче не са открити нарушения в технологичните процеси на потенциалните източници и изпускане на неприятни миризми.
Много оплаквания - 22, на зеления телефон е имало и на 27 август, като тогава на хората им е миришело на бакелит, хлор, мухозол, нефтопродукти, белина, изгорели кабели, оцет. Дежурни екипи заедно с представители на общината и Гранична полиция са обходили различни места, но сигналите отново не са потвърдени. 
Силна е била атаката от граждани и на 11 август, когато на зеления телефон са приети 17 жалби за миризми на фекалии, пластмаса, мърша, развалена риба и изгорели гуми. Но и в този случай след извършените проверки не е установен източникът на миризмите. Данните за нивата на замърсителите, които се следят от пунктовете за монторинг, също не са отчели превишения на нормите. От екоинспекцията са направили обходи, при които са открили много сметища, особено в местността „Пухлево дере“. Пак там са намерени значителни количества автомобилни гуми, брони на автомобили и части от тях, пластмасови отпадъци, както и пресни огнища от незаконното им изгаряне.
Прави впечатление, че въпреки многобройните обгазявания и жалби на хората за задушливи миризми, от екоинспекцията извършват проверки и обходи, но без да установяват наличие на миризми. Обяснението в повечето случаи е или че миризмите са били краткотрайни, или че сигналите са неоснователни, или пък че данните за нивата на замърсителите на пунктовете не сочат превишения на нормите.
Иначе по всички сигнали са предприети действия, като основният акцент в работата на служителите през август са именно проверките по жалби за неприятни миризми.
„Предвид климатичните особености, големите температурни инверсии в денонощието и спецификата на релефа в Русе, голяма част от сигналите са определени като основателни, въпреки че при извършването на проверки на място, във възможно най-кратък период, наличието на миризми не е потвърдено“, посочват от РИОСВ.