Общо 129 милиона канадски долара (близо 100 милиона щатски долара) очаква да спечели базираната във Ванкувър компания Velocity Minerals от разработването на проекта си за златодобив в Розино, България. Самото находище е част от площта "Тинтява", която е разположена на територията на общините Ивайловград и Крумовград.

Това става ясно от официално съобщение на компанията за направената предварителна икономическа оценка.

От дружеството, което по проекта работи успоредно с българската "Горубсо Кърджали" АД, посочват, че т.нар. нетна настояща стойност на проекта се изчислява на 129 милиона канадски долара. Посоченият показател има за цел да съпостави размера на инвестицията към настоящия момент с очакваните бъдещи парични постъпления от него.

Според оценката вътрешната форма на възвращаемост ще бъде в рамките на 33,1%. От нея става още ясно, че преработването на добивания благороден метал ще става на два етапа в два отделни завода.

В следващите седмици предстои от канадската компания да представят подробен доклад на местното дружество, като след това предстои Velocity Minerals да получи правото да придобие 70% от проекта в Розино.

От доклада става ясно още, че годишното производство се очаква да бъде в рамките на средно 65 000 тройунции злато, а при достигане на пика да достигне 78 000 тройунции.

Прогнозираните капиталови разходи, които ще бъдат направени за проекта, възлизат на 97,6 милиона канадски долара.

В началото на миналата година Министерски съвет разреши на българската "Горубсо-Кърджали" да добива метали от площта "Тинтява" за срок от три години. Тогава стана ясно, че там ще бъдат инвестирани над 5,3 милиона лева.