Почистването на най-критичните участъци по реките в Русенско, които са предпоставка за наводнения, се отлага за догодина. Причината - тази година областните управители са подали към екоминистерството чрез Басейнова дирекция своите искания, но до края на годината се очаква да се финансира само проектирането, а едва следващата година да се получат средства и за самите дейности по разширяване и почистване на речните корита, съобщи Русе Медия.
Към настоящия момент има дейности по диги и по корита в урбанизирани територии, където са утвърдени проекти от Междуведомствената комисия към Министерски съвет, но това е частично решаване на проблема, коментира областният управител на Русенска област Галин Григоров. Според него цялата система е сбъркана, защото отговорността е размита след 1996 г., когато само една институция се е грижила за почистването на реките.
Сега в урбанизираните територии отговарят общините, извън урбанизираните - областните управители, за самите реки отговаря МОСВ, а за дигите - и то които са в баланса на дружеството - отговарят "Напоителни системи". В сервитутните зони около мостовете отговаря Агенция "Пътна инфраструктура", а контролът се осъществява от Басейнова дирекция. Няма как всички институции едновременно да си свършат работата, защото почистването на едно корито на река трябва да стартира от устието срещу течението. Това предполага, че трябва всички институции едновременно да имат готовност и финансов ресурс да  извършват това почистване, което няма как да се случи, смята Григоров.
Според него и колегите му областни управители от Североизточна България единственият вариант е да има една-единствена институция, която да отговаря за почистването на коритата на реките.
Моето предложение нееднократно е било това да бъде "Напоителни системи" ЕАД-София като единствената структура, която към настоящия момент все още има нужния капацитет и като техника, и като специалисти, и би могла да се справи. И вече при залагането на един проектобюджет за следващите три години би могло да се планира финансирането, да се свършат нужните дейности по почистването на коритата на реките. Така или иначе, всички средства пак биха дошли от бюджета на държавата, независимо дали ще чистят "Напоителни системи", или областният управител, или която и да е друга институция, коментира още областният управител.
В същото време кметовете на малките населени места се молят да не вали много дъжд и да не идва много вода, за да няма наводнения. Според тях трябва поне два или три пъти да се извършват дейностите по почистването на отточните дерета, само че те не разполагат с финансов ресурс. И гледат скептично на идеята за една институция, която да има този ангажимент.
Не вярвам особено, защото прословутата система за ранно предупреждение на г-жа Емел Етем изхарчи милиони левове, а просто ме е срам да ви кажа как мерим нивото на реката - с една гайка и с един сезал. Просто е супер несериозно за средата на 21 век. Така че се надявам новата структура, която и както в някои кабинети се мисли, да се измисли както трябва и не просто някой само да дава поредните заповеди на кметовете, а да разполага и с финансов ресурс и да има хора, които да вършат тази работа. Защото не може само с една химикалка да пишем заповеди, и някой друг да казва – оправяйте се, както можете. Ние и без този орган можем да се оправим, както можем, казва кметът на село Басарбово Николай Колев.