Започна приемът на заявления за компенсации от неблагоприятни природни бедствия, настъпили през 2018 г. Срокът за подаване на документите тече от 17 септември до 5 октомври 2018 г. Утвърденият финансов ресурс по схемата за държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия - измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г., е 700 000 лв. Утвърдени са тавани за разпределение по видове култури: бадеми - до 1531,2 лв./ха, кайсии - до 1496,0 лв./ха, сливи - до 1459,6 лв./ха, праскови, нектарини - до 1354,3 лв./ха, череши - до 1 259,6 лв./ха. На подпомагане ще подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г.  Средствата ще бъдат изплатени на земеделските стопани до 22 октомври 2018 г.