Новият стар ликвидатор на „Тежко машиностроене“ АД Иван Маринов, по времето на когото бяха загробени 4,4 млн. лева на дружеството във фалиралата Корпоративна банка, изглежда е разбрал, че вече няма смисъл да остава на поста и иска да бъде освободен. Това става ясно от дневния ред на свиканото за 30 октомври ново общо събрание на акционерите, което ще се проведе в София. Според проекта за дневен ред, предстои освобождаване на настоящия ликвидатор и назначаване на нов, предложен от основния акционер - държавата в лицето на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.
Иван Маринов бе ликвидатор на „Тежко машиностроене“ пет години от 2010 до 2015 г. Всички активи на някогашния комбинат бяха отдавна разпродадени, така че на практика основната работа за него беше да си взема заплатата и веднъж-два пъти годишно да свиква общи събрания, на които мандатът на ликвидаторите да се продължава. Този рахат продължи до лятото на 2014 г., когато КТБ фалира и 4,4 млн. лева, събрани дотогава, се оказаха блокирани в банката. 
Така 2298 физически лица, почти всички от Русе, които очакваха пари от ликвидацията на „Тежко машиностроене“ АД, се оказаха сред ужилените от фалита на КТБ. Събраните средства в края на 2013 г. възлизаха на 4,392 млн. лева, което правеше малко над 2 лева за акция. Физически лица държат 162 949 броя, така че за тях сумата възлизаше на около 326 хил. лева. Тогавашните ликвидатори Иван Маринов и Димитринка Маринова обаче предпочетоха да протакат процедурата, по подозрение на акционерите - с единствената причина да продължат да получават гласуваните им заплати. През 2014 г., според написаното от самите тях в отчета им за годината, те се занимават с „мерки по актуализиране на адресите на 2298 броя физически лица акционери в дружеството“. 
За тази си тежка работа на следващата година те бяха заменени и с гласа на държавата освободени от отговорност. Преди това обаче успяха да сключат договор за цесия с благоевградската фирма „Съни-Тера 2007“, която по този начин погаси дълг от 2,5 млн. лева към КТБ срещу задължението да изплати 1,5 млн. лева на КТМ. Цесията бе с падеж 30 октомври 2017 г., но парите така и не бяха  получени. Дължимото трябва да се събира по съдебен път, но пари за завеждане на дела в касата на дружеството вече няма. Няма пари и за заплатата на ликвидатора. 
От финансовия отчет на „Тежко машиностроене“ става ясно, че през миналата година в него са постъпили суми от порядъка на 1000 лева, а то дължи 136 хил., от които 76 хил. за ликвидаторите. 11 хил. лева са разходите за счетоводно обслужване, 2 хил. лева - адвокатски хонорар неизвестно за какво. Още 5 хил. лева за наеми и командировки. А дори в сметката на фирмата в ликвидация да постъпят някакви пари, за тях чака и НАП - към дружеството е предявен иск и наложен запор върху бъдещи вземания в размер на 12 235 лева.
Междувременно в края на миналата година Иван Маринов бе върнат като ликвидатор, а с гласа на представляващата ДКК Весела Матова седалището на „Тежко машиностроене“ АД се измести в София, където вероятността да присъстват търсещи парите си гневни акционери е далеч по-малка. Стратегията има успех - на последното общо събрание е присъствал само представителят на ДКК.