Русенската областна дирекция „Земеделие“ обяви класираните на първо и второ място в търга за седем бивши стопански дворове. Парцелите, останали от отдавна разформированите АПК, досега бяха частна държавна собственост. В последните години над 20 такива парцела бяха продадени на търгове.
„Миларона“ ООД печели търга за терен от 12,24 дка в землището на Голямо Враново с оферта от 16 500 лева. Фирмата е регистрирана в селото и е собственост на две дами - Милена Рангелова и Нора Великова.
Два парцела в землището на Червен, представляващи изоставена нива и пасище, отиват у физически лица.
„МИР 95“ ЕООД на русенката Татяна Хараламбиева взема три стопански двора в землището на Черешово. За терен от 46 939 кв.м в регулация фирмата ще плати 130 500 лв., за друг  от 2018 кв.м ще брои 5620 лева. Третият от 25 974 кв.м ще струва 72 220 лева.
За 995 кв.м в регулацията на Кацелово ПК „Надежда-Кацелово“ ще брои 4500 лева.