930 земеделски стопани от Русенско имат пропуски в подадените от тях данъчни и осигурителни декларации, съобщиха от НАП-Русе. Това са над една трета от всички регистрирани земеделски производители в областта. По закон те имат право да подадат коригираща декларация за доходите до 1 октомври 2018 г. 
Една от най-често срещаните грешки е недекларирането на получените субсидии като приходи. Както по-рано съобщиха от НАП, 50 000 регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., но не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях.
Приходната агенция започва информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си декларации. В кампанията за тяхното преодоляване към усилията на служителите от офиса на НАП в Русе ще се включат и експерти от Областната дирекция "Земеделие" и от Държавен фонд "Земеделие". Предстои координационна среща и със служители от общинските служби по земеделие в областта, за да може информацията да достигне своевременно до фермерите по места.
Освен с писма по електронната поща, стопаните ще бъдат търсени и по телефона. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета.