Пълзяща по зелено стъбло калинка ще представлява  националният знак за биологична продукция, утвърден с публикуваната вече в Държавен вестник Наредба №5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол. Тя ще влезе в сила два месеца след обнародването й - на 11 ноември тази година.
Знакът е собственост на министерството на земеделието, а производителите ще получават право да го използват по решение на контролиращите организации. Той ще показва на потребителите, че продуктът в магазина е чист и екологичен. Калинката ще може да се слага на етикета и да се използва при рекламата на земеделски продукти, храни и съставките им, за да гарантира, че са произведени по биологичен метод при спазване на разпоредбите.
Новата наредба ще съкрати някои срокове, в които производителите на биологична продукция ще получават отговор от контролиращите лица и структурите на министерството на земеделието.