Готова е приватизационната оценка на имот в Източна промишлена зона от 15 дка и построената върху него сграда за търговия, който е в близост до кръговото на Дунав мост и който общината има намерение да продаде. Теренът е оценен на 839 063 лева без ДДС, като той е с особена форма и почти няма лице към кръговото и бул. "България", тъй като се намира зад магазина за мотори в района. Имотът е подходящ за паркинг, газстанции, търговски обекти. Към него има заявен инвеститорски интерес и предстои да се проведе публичен търг с явно наддаване, като депозитът за участие е 80 000 лева, а стъпката на наддаване - 40 000 лв. 
Предстои предложението на кмета Пламен Стоилов за продажбата чрез търг на имота да срещне одобрението на съветници на идната сесия. Очаква се търгът да бъде обявен през октомври и да привлече интереса на големи инвеститори.