Общината приключва бюджетната 2017 година без просрочени задължения, а заверката на Сметната палата на годишния финансов отчет е с най-висока степен. Това основно е постигнато чрез създадената организация за строга финансова дисциплина, завишен финансов контрол, добра събираемост на планираните собствени приходи и балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходи. Това стана ясно по време на публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за изминалата година. Данните сочат, че годишният бюджет към 31 декември 2017 е 133 895 441 лева, като изпълнението му е в размер на 99 136 152 лв. или 74,04%. За сравнение спрямо 2016 г. изпълнението на бюджета е 98 309 467 лв., което е с 826 685 лв. по-високо.
В обсъждането в Пленарна зала участваха кметът Пламен Стоилов и неговият заместник Димитър Наков, председателят на общинския съвет Христо Белоев, шефката на общинската финансова дирекция Емилия Пенева и началникът на отдел "Финансово-стопански дейности" Сабина Минковска. Те отбелязаха, че изпълнението на собствените приходи е 92%, което е с 4 118 863 лв. по-високо в сравнение със същия период на 2016 г., като допълниха, че по по-голяма част от основните показатели е около и над 100%. 
Констатациите от отчета са, че качеството на предлаганите услуги е високо при законосъобразно и ефикасно разходване на средствата и без допускане на просрочени задължения в цялата система на общината.