Две трети от работодателите смятат, че ще имат нужда от нов персонал в рамките на следващите 12 месеца. Това сочат данните от анкета на Агенцията за заетостта, в която са участвали 2615 фирми.
От досега събраните данни се вижда, че продължават да се търсят специалисти за административни, счетоводни и ИТ дейности (офис-мениджър, оперативен счетоводител, графичен дизайнер, програмист). Сред специалистите с висше образование са заявени предимно машинни, електроинженери и строителни инженери, ИКТ специалисти, финансови и административни специалисти, педагози и учители, медицински персонал. Търсят се също специалисти ТРЗ и УЧР, управление проекти, софтуер.
При кадрите със средна квалификация търсене има на електротехници и машинни техници, машинни оператори, оператори на компютър, монтьори. Потребностите са повече и за продавач-консултанти, готвачи, сервитьори, както и за заварчици, строители, шлосери, шивачи.
Резултатът е междинен, а анкетата е достъпна за попълване до 17 септември онлайн. Работодателите от Русе могат да я попълнят както на електронната страница на Областна администрация Русе в раздел "Важни съобщения", така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките "Проучване за потребностите от работна сила".