Строителството на сградата с 28 социални жилища за хора в неравностойно положение в квартал "Родина" започва. Преди дни шефът на общинската дирекция "Обществен ред и сигурност" Спасимир Димитров подписа договор по проекта на програма "Региони в растеж". Изграждането на блока, който ще бъде вдигнат на общинския терен на улица "Белмекен", ще струва малко над 2,2 милиона лева, като общината трябва да осигури 173 038 лв. Предвидено е девет от апартаментите в новата сграда да са специално проектирани за ползване от хора с физически увреждания, като за целта към всяка стълбищна клетка ще има и асансьор. Непосредствено до сградата ще има две паркоместа за хора с увреждания.
Въпреки неколкогодишното недоволство и протестите на живеещите в квартал "Родина", се очаква след 30 месеца, колкото е срокът за изпълнение на проекта, на улица "Белмекен" да се появи сградата със социални жилища. Основното притеснение на хората е, че в блока ще бъдат настанени ромски фамилии и кварталът ще заприлича на циганско гето. Още през 2014 живеещи в "Родина" внесоха протестна подписка със 700 подписа и настояха социалните жилища да се построят другаде, за да не се изравни районът със Селеметя, но призивът им не бе чут.