Над 3200 декара пасища и мери от Държавния поземлен фонд ще бъдат предложени отново на търг за отдаване под наем на животновъди за срок от една година, съобщи Областна дирекция "Земеделие". Свободни терени, които да се използват от животновъдите, се оферират за втори път тази година. На първия търг през юли бяха пласирани 1902 декара държавна земя в общините Ветово и Иваново. За тях животновъдите заплащат по 9-10 лева на декар.
Свободни пасища и мери все още има в седем от осемте русенски общини. Най-голяма част от тях са община Ценово - 1177 дакара. В община Борово за отдаване за срок от 1 година остават 575 дка, в Бяла - 19 дка, Иваново - 760 дка, Русе - 336 дка, Две могили - 147 дка. В списъка, утвърден от земеделския министър Румен Порожанов, от самото начало нямаше предложени пасища и мери в Сливо поле.
Началната тръжна цена за ливадите е определена на 8 лева на декар за всички землища. За пасищата и мерите наддаването тръгва от 7 лева в землищата на Борово, Бяла, Две могили и Русе и от 9 лева на декар в Ценово, Иваново и Ветово. Стартовите цени са всъщност като миналогодишните. 
Приемането на документи за участие в търга за ливади, пасища и мери ще продължи до 17 септември включително. Депозитът за участие е 20% от началната тръжна цена и трябва да се плати до същата дата.
Офертите ще се отварят на 19 септември от 10 часа в сградата на Областна дирекция "Земеделие" със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. 
Кой знае какъв интерес за наемане на пасища и мери всъщност няма и всяка година в търговете участват по няколко човека, които печелят без никаква конкуренция. През миналата година за по-голямата част от предложените терени от Държавния поземлен фонд не се намери нито един желаещ.