Общият индекс на цените на производител през юли 2018 г. намалява с 0.8% спрямо юни, но сравнен със същия месец на 2017 г. нараства с 4.7%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). За последните 12 месеца увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 5.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.7%, и в добивната промишленост - с 3.1%. По-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 5.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.6%, и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.3%.
Нарастването на производствените цени се смята за ранен индикатор относно бъдещите изменения на цените на дребно, тъй като производители и търговци се стремят да пренесат нарасналите си разходи по веригата до крайния потребител, за да запазят маржовете на печалбата си.
Напрежението от нарасналите производствени цени върху инфлацията у нас все пак не е чак толкова голямо, тъй като много по-силно растат цените на международния пазар. Там увеличението е с 6.8% спрямо година по-рано, докато на вътрешния пазар ръстът е наполовина - с 3.4%. Което идва да покаже, че много по-добри перспективи имат предприятията, работещи за износ, а не тези, разчитащи на българския пазар.