35 от всички класове в 13 училища в община Русе ще започнат учебната година с по-малък брой ученици, отколкото изисква нормативът. Стандартът за минимален брой ученици в класовете от първи до четвърти е от 16 деца, а от пети до дванайсети - 18 деца. Допускат се изключения, като пак всеки от класовете би трябвало да събира най-малко 10 ученици. Но тъй като напоследък и такава бройка става все по-голям лукс за някои населени места, наредбите са предвидили още едно изключение - с под 10 ученици, но това става „в особени случаи след разрешение на началника на РУО“ и след като общинският съвет гласува специално решение, а също и осигуряване на нужните допълнителни средства. 
Ситуацията, която налага тазгодишното разрешаване на маломерните паралелки, навежда на определени изводи. Докато в селата или в малките градчета се очаква, че децата са малко - тенденцията към обезлюдяване на малките населени места е общонационален факт, в списъка има и 6 училища в Русе, които се нуждаят от одобрение за по-малките си класове. А това вече говори сериозно за драстичното намаляване на децата в Русе и околността, което пък навява не особено радостни размисли и перспективи. 
Факт е, че в тези русенски училища бройката за пълен клас не достига при големите ученици - това подсказва, че тези класове най-вероятно донеотдавна са били пълни, а сега по няколко от тези младежи са напуснали - едва ли само училището, а по-скоро града. Защото например в СУ „Васил Левски“ липсват по един човек в 10 и 11 клас, 6 души не достигат в трите 12 класа. В „Йордан Йовков“ ще бъде непълен 12-и клас - заради един липсващ бъдещ зрелостник. Малко по-рехаво е положението в основните училища. „Братя Миладинови“, където един шести клас ще бъде с 3 деца по-малко, в „Олимпи Панов“ - 7 клас ще започне с 11 деца вместо с 18, и „Ангел Кънчев“, където ще има три маломерни паралелки - в 4, 6 и 7 клас, с общо недостигащи 13 деца. 
Не изненадва картината в училищата извън големия град. Още повече, че там съществуването на училището в огромна степен предопределя същестуването и на самото населено място. 
В кварталното на Русе училище в Долапите ще има 5 маломерни паралелки, в Мартен - 1, на седми клас. В Тетово се предвижда всичките 7 паралелки да са маломерни - но пък там в първи клас има записани цели 12 деца! В Николово също първолаците са сериозна бройка: 16 малки човечета ще чуят за първи път училищния звънец. Но и там ще има 4 непълни догоре класа и дори един слят - на трети и четвърти клас /със 17 третокласници и само един-единствен четвъртокласник!/. В Ново село „маломерките“ са 5 - в първи и втори клас има по 6 дечица, затова пък в седми клас те са 16. В Хотанца ще има две слети паралелки, а в школото в Семерджиево на практика няма да има нито един клас, който да е в нормата: там учебната година ще започне с три слети класа - първи и втори /по 5 деца от всеки/, трети и четвърти /10+8/, пети и шести /9+12/, а седмият клас ще бъде маломерен. 
Тепърва предстои общинският съвет в Русе да гласува одобрение за непълните и слетите класове в училищата. Това трябва да стане на предстоящото заседание на ОбС през септември. Според кмета Пламен Стоилов, който е вносител на предложението, демографските и социални проблеми в посочените селища и училища са основателна причина да бъдат одобрени исканията на школските директори. Още повече, че има и положителните становища от Регионалното управление на образованието.