Едно от най-добрите непретенциозни заведения в центъра на Русе - „Корсар“, който от доста време пустее, ще бъде дадено под наем за пет години, като се запази дейността му.
За това ще гласуват общинските съветници на предстоящата сесия по предложение на кмета Пламен Стоилов.
Стопанисването на заведението между ул.“Константин Иречек“ и Американското пазарче ще бъде предложено на търг с начална цена 1215 лева без ДДС месечно и се очаква да привлече сериозни кандидати заради утвърденото си име и доброто си местоположение.