Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на „Мегахим“ АД бе представен на пресконференцията във фирмата на бул.Липник“ 123 вчера. Той е финансиран по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 2 103 519.90 лв.
Целта на проекта е увеличаване на енергийната и ресурсната ефективност на производствения процес и разширяване на производствения капацитет на „Мегахим“. Очакваните резултати са по-висока конкурентоспособност и по-ниска зависимост от доставките на първични суровини. По проекта е предвидено закупуване на ново оборудване.