След като от 1 юли БНБ спря да изчислява индекса Софибор, към който бяха привързани повечето кредити в лева, банкери и специалисти се скъсаха да ни уверяват, че нищо няма да се промени. Е, изглежда, че някои неща все пак са се променили, тъй като през миналия месец централната банка отчита рязък скок нагоре на лихвите по нови заеми - не само в лева, но и в евро.
През юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.42 процентни пункта, а по тези в евро - с 0.84 пр.п. Още повече се увеличава Годишният процент на разходите - по кредитите за потребление в левове той се повишава с 0.65 пр.п., а по тези в евро - с 1.06 пр.п. което значи, че банките са вдигнали и някои такси по усвояване на кредитите.
Софибор и преди юли не беше задължителен, но много банки използваха него за основа при определяне на лихвите по заемите си. От 1 юли трезорите трябваше да изберат нов вариант и решенията бяха различни - едни банки избраха да слагат добавката си към EURIBOR, други към Основния лихвен процент на БНБ, трети - към Базов депозитен индекс и т.н. Вариантите са различни, но както се вижда - май всичките означават покачване на процентите нагоре. 
Слабо утешение е, че през юли и лихвите по депозитите отчитат увеличение, макар и микроскопично. Средният лихвен процент по депозитите в левове се увеличава с 0.01 пр.п., а по тези в евро - с 0.03 пр.п.