При некачествено или частично снегопочистване и зимно поддържане на пътищата общината няма да заплаща на фирмата, а ако повторното изпълнение на услугата също е лошо, ще се налагат глоби по 10 000 лева за всеки участък от общинските пътища. Освен това общината ще има право да прекрати договора за изпълнение. Фирмите ще дължат неустойки от по 10 000 лева, ако чрез GPS системата или при проверка се установи по-малък брой използвана техника от декларираната. Целта е да се прекрати порочната практика с едни и същи машини фирмите да обслужват различни договори, тъй като това забавя почистването. Това е разписано в раздела за санкции на проектодоговорите към обществената поръчка за зимно поддържане на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа и четвъртокласните пътища в общината. Те са със срок следващите четири години, а прогнозната стойност е 3,8 млн. лева. Поръчката е обособена в две различни позиции, като за зимното почистване по входно-изходните участъци сумата е 2,4 млн. лв., а по общинската пътна мрежа - 1,4 млн. лв.
През изминалите четири години за зимното поддържане на входно-изходните участъци и четвъртокласните пътища в общината отговаряха консорциум „Пътно поддържане“ и фирма „Берус“, но договорите им изтичат през декември. Досега при пълно неизпълнение на договорите беше предвидена неустойка в размер на 10% от стойността на договора, а ако не изпълнят задълженията си три последователни пъти, бяха предвидени санкции до 20 000 лева.
В условията на новата поръчка за следващите четири години отново е записано изискването фирмите да започват почистването на снега и третирането на пътните настилки във възможно най-кратки срокове след началото на снеговалежа, за да осигурят безопасни условия за движение на превозните средства. Да не допускат затрупване на подходите към страничните улици, както и разрушаване на пътните съоръжения и настилки. При подобно нарушение отстраняването на щетите е за сметка на фирмите. Те ще носят и пълна имуществена отговорност, ако има пътно-транспортни произшествия заради лошо поддържане на пътищата.
Оферти по новата обществена поръчка за зимното поддържане подадоха две фирми - „Берус“ и „Пътинженеринг“, която беше част от консорциума. И двете фирми са познати и имат традиции в зимното поддържане на пътищата. Предстои комисия да огледа документите, и ако те са изрядни, да бъдат сключени договори.