България е втората най-богата на минерална и изворна вода страна в Европа след Исландия. Освен с красивата си природа, вкусна храна и вино, страната ни от векове е известна с високите качества на своите води, които са подходящи както за профилактика на различни заболявания и лечебни процедури, така и за ежедневна консумация.
Ако се сумира общият дебит на подземните минерални извори в България, той би могъл да надхвърли количеството на всички бутилирани води в света. Общият годишен обем на запасите на минерални води у нас, които могат да бъдат използвани, е над 100 млн. кубични метра, но едва 6% от тези находища са добре проучени, съобщават от Inforaffiti.
Към момента общият брой на регистрираните находища в страната е 146. Тези, които са предоставени за бутилиране, са 15, от които 14 се използват ефективно. Капацитетът на находищата е 4185 литра в секунда или около 132 милиарда литра годишно - дебит, който в пъти надвишава средногодишното потребление на бутилирани води в света, равняващ се на около 45 милиарда литра. 
От огромното богатство на води в страната обаче реално се използват едва 30%. Останалите 70% остават свободни, вместо да се оползотвори с цел ръст на индустрията и туризма.
Делът на произведените в България бутилирани води за първото полугодие на 2018 г. е над 99%.