Проф. д-р инж. Димитър Димитров е основател и ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, създадено през 1992 г., и филиала му в Русе през 2003 г., преподавател и учен. Има повече от 20-годишен опит в ръководни органи на висшето образование.
Работил е като ректор и директор на висше училище, първи заместник-министър на земеделието, председател на Националната борса за интелектуални продукти, учредител и председател на Националната федерация на кредитните кооперации, учредител и председател на Българския кооперативен съюз.
Научните му интереси и трудове са в областта на управлението на висшето образование, управлението на проекти, управление на агробизнеса. Специализирал е в САЩ и Западна Европа в областта на университетския мениджмънт. Изнасял е лекции в Полша, Гърция, Турция и други страни.
Носител е на медали и отличия за принос към науката, образованието и културата, доктор хонорис кауза. Почетен гражданин на Пловдив и Пазарджик.

Николай ДИМИТРОВ
- Проф. Димитров, напоследък се говори за недостиг на студенти първокурсници. Как е при вас?
- При нас няма недостиг.
- Значителна част от младежите не искат да учат висше...
- Това са онези младежи, които не искат да се разделят с невежеството и бедността.
- Защо?
- Защото мързелът върви толкова бавно, че бедността бързо го достига.
- Нима висшето образование спасява човека от бедността?
- Във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - да. Защото всички наши възпитаници си намират работа. Нямаме регистрирани безработни от 30 хиляди висшисти.
- Един ректор беше казал, че се съмнява в тези данни?
- Това е непочтено. Данните могат да се проверят в Агенцията по заетостта.
- У нас много хора предпочитат социалните помощи пред работата, защо?
- Да живееш на социални помощи, означава да влезеш в списъка на хората без значение на белия свят. В развитите страни хората се срамуват да живеят от социални помощи.
- Променя ли се манталитетът в университета?
- Да. Нашето разбиране е, че висшето образование е не само наука, но и култура. Осигуряваме на нашите студенти общуване с писатели, художници, артисти, журналисти, публицисти, експерти от министерствата, общините, областните управи, проспериращите фирми. Така студентите ни, освен че научават много важна информация /например за европейските субсидирани програми и проекти/, но и създават полезни контакти с управляващите. Такава е и новата политика на Министерство на образованието.
- Какви личности се дипломират?
- Личността съдържа два компонента, които са целият й капитал: умения и спечелено доверие. Нищо друго! Нашите възпитаници работят в министерства, парламент, общини, областни управи, банки, бизнес. 
- В шоу бизнеса? Като Джулиана Гани?
- Искам да съобщя на всички, че Джулиана Гани беше отговорна, съвестна и много добра студентка. Сега разбрах, че записва и втора магистратура. Аз лично не проявявам интерес към нейните проявления в силикона и шоуто, вероятно защото съм от по-консервативната генерация. Но не мога да си затворя очите за определен кръг млади хора, които симпатизират на такива звезди.
- Вярно ли е, че ще бъде ваш преподавател?
- По желание на студентите организираме извънаудиторни курсове по спорт, изкуства, мода, журналистика, песни и танци. Джулиана Гани е предложила да организира курс по мода.
- Получихте лиценз за Частно средно бизнес училище „Талантите“. Защо ви е?
- За обществото е ясно, че най-важната ни мисия е да се погрижим за бъдещите поколения. Също е ясно, че за да подготвим децата добре за университет, трябва да се ангажираме с предходното образование. Нещо повече. Ние през свободното от лекции време организираме детска занималня, която прави децата много щастливи: спортуват, общуват със зеленината в нашия разкошен двор и учат различни видове изкуства, включително и кулинарно.
- Забогатява ли се от образователния бизнес?
- „В добре управляваната държава се срамуват от бедността, а в зле управляваната - от богатството“ - Конфуций
- Поведохте една традиция за Студентския празник да има подаръци. Тази година ще има ли?
- Ще има: лаптопи, екскурзия за двама до Рим, Париж, Лондон, червено Пежо, почивки, таблети, смартфони.
- Защо ви критикуват за тези подаръци?
- Никога не сме ползвали държавен бюджет и имаме право да подаряваме каквото намерим за добре. Съгласувано с нашия партньор - Студентския съвет.
- Конкуренцията е голяма. Защо студентите трябва да изберат Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите?
- Защото освен редовна, имаме отлично развити дистанционни и задочни форми - могат едновременно да учат и работят.
- Какво ще посъветвате кандидат-студентите?
- Да питат студентите, които вече учат във висшето училище, преди да вземат решение къде да се насочат. Останалото е на сайта: www.uard.bg