Два пъти по-високи юлски сметки за готвене и топла вода щяха да получат домакинствата, които използват природен газ, ако бяха заложили на ток. Средната месечна сметка за синьо гориво в битовия сектор за миналия месец е 20 лева, съобщиха от "Овергаз". С природен газ готвят и топлят вода около 3000 русенски домакинства.
Най-много са битовите клиенти в двустайни и тристайни апартаменти. Те са платили средно по 19 лева за природен газ за юли. Месечните им сметки обаче щяха да набъбнат двойно, ако бяха използвали електроенергия. 
Газифицираните домакинства в домове от 150 до 200 квадрата са спестили средно по 27 лева, като са избрали природен газ. Юлската им сметка за готвене на ток и подгряване на вода с бойлер щеше да излезе 53 лева. 
От 1 юли цената за битовите клиенти на "Овергаз Мрежи" е 0,083 лв./квтч с ДДС, докато за ток по дневна тарифа се плащат 0,22 лв./квтч. Така че готвенето на газ определено излиза доста по-евтино. Газифицирането обаче изисква една значителна начална инвестиция, която би се изплащала в продължение на години. 
Потенциалните клиенти могат да се възползват от новите условия по програмата "DESIREE Gas", която осигурява безвъзмездна финансова помощ до 30% от разходите за газификация на жилището и 100% от цената за присъединяване. Програмата стимулира развитието на битовата газификация у нас, като осигурява част от необходимото финансиране, за да се заменят нискоефективните енергоизточници с природен газ, обясняват от "Овергаз".