Изтичане на разтопен гудрон в местността Канлъ дере откриха експертите на РИОСВ-Русе в района след асфалтовата база. Това е стара гудронова яма, останала в годините, а вероятно гъстите и лепкави черни нефтени отпадъци са избили заради високите температури. Гудронът е подобен на смола отпадък от производството на бившето предприятие за преработка на нефт "Леон Таджер", прекръстено по-късно на "Бимас". Докато е работело, този отпадъчен продукт е изхвърлян на много места. Миналата година пак през август избиха гудронови ями на старото сметище, които вече не създават проблеми.
След извършената проверка екоинспекцията даде предписание на общината да почисти и отстрани разлива на гудрон, тъй като имотът е общински. Шефът на общинската дирекция "Транспорт и екология" Георги Игнатов увери, че ще бъдат предприети необходимите мерки и замърсената площ ще бъде почистена. 
От екоинспекцията дадоха предписания на общината и за почистването на множеството открити сметища, както и за осигуряването на строг контрол по обичайните места за горене на гуми, автомобилни части и пластмасови отпадъци. Значителни количества боклуци и пресни огнища от нерегламентираното им горене са открити най-много в местността Пухлево дере. 
Експертите от РИОСВ продължават с проверките, за да установят източника на обгазяване след многобройните сигнали на граждани за неприятни миризми през миналата седмица. Те имаха съмнения, че потенциален източник може да е нерегламентираното третиране на отпадъци или изхвърляне на отпадъчни води в колектор "България", в който заустват предприятията от Източна промишлена зона. В събота екоинспекторите не са били допуснати в Регионалното депо до пречиствателната станция на обекта. В понеделник те са проверили нивото на инфилтрата (течността, която се отделя от контейнерите и се пречиства) и дали е имало изпускане. Установено е, че пречиствателната станция към депото работи ефективно и пречиства инфилтрата до норми за заустване, както и че през миналата седмица е имало едно изпускане на събраните количества в колектор "България", колкото трябва да бъде.
Паралелно с предстоящите проверки ще бъде изискана специфична информация, свързана с технологичните процеси в няколко дружества в Източна промишлена зона, казаха още от екоинспекцията.