Продължава работата по събарянето на изоставената база за академично гребане на кея. Багери премахват двуетажната сграда и склада на базата, след което теренът ще се разчисти от отпадъците. Предвидено е също да бъде премахнат и съществуващият трансформаторен пост в една от сградите, който е собственост на общината. От него са захранени абонати на „Енерго-Про“ и затова първо ще се изгради нов трафопост на крайбрежната ивица, който ще бъде свързан към съществуващата мрежа на електроразпределителното предприятие, а след това ще се премине към премахването на сегашния. В тази връзка ще бъдат реконструирани съществуващи кабели ниско и средно напрежение. Строителните дейности са обвързани с процедури по прехвърляне на захранващи кабели от стария към новия трафопост и с извеждане на стария трафопост от експлоатация. Изпълнението им ще се прави едновременно с другите ремонти по крайбрежна зона. От общината вече търсят фирма, която да се заеме с изграждането на новия трафопост, като за строителните дейности са заделени 100 000 лева. 
Събарянето на бившата Гребна база на кея започна през юли след решение на общинския съвет от края на миналата година по предложение на кмета Пламен Стоилов. В постройката, която повече от седем години не се използва и не се поддържа, се събираха клошари и наркомани. Често от огнищата на настанилите се там бездомници тръгваха и пожари. 
Миналото лято специална комисия извърши оглед на сградите, като беше констатирано тяхното лошо техническо състояние. Оценката бе, че основният ремонт на съоръжението ще струва към 1.5 милиона лева, а това е нецелесъобразно.
Построените през 1977 година Гребна база и хале попадат в обхвата на проект за реконструкция на крайбрежната ивица, но не са елемент на подробния устройствен план от 2015 година и това е другата причина да се отхвърли вариантът за основен ремонт.