Нова наредба с по-точни правила за записване, отписване и преместване на децата в детските ясли е подготвила общината. В момента приемът на малчуганите става по определени правила и критерии, но в процеса на прилагането им е установена нужда от тяхното усъвършенстване. Една от промените в новия проект на наредба е, че се добавят допълнителни точки според избора на желание за детска ясла, тъй като са чести случаите, при които децата се приемат по трето и четвърто желание, а родителте не ги записват. За първо желание ще се дават 4 точки, за второ - 3, а за трето и четвърто съответно по 2 и 1, като по този начин ще има възможност децата по първо желание да бъдат класирани преди тези по второ, трето и четвърто. 
По действащите досега правила при равни условия децата се класират според входящия номер, но практиката доказва, че това не е работещ модел. Още при раждането родителите записват децата си, за да имат по-малък входящ номер, но когато те бъдат класирани, не желаят да ги запишат, а очакват да им се пази място в детската ясла, докато започнат работа. Това създава напрежение и конфликти между родителите и директорите, които разясняват правилата, посочват от общинската администрация. Затова в проекта на новата наредба при деца с равен брой точки се прилага процедура на генериране и присъждане на случайни числа от електронната система за прием. 
Другата промяна е свързана с новите нормативни изисквания за събирането и съхраняването на личните данни, като в новата наредба се добавя текст, според който след приключване на записването на приетите деца за всяко класиране личните данни на родителите и децата се заличават. При отказ от класиране данните се заличават след подаването на заявлението. 
Проектът на наредбата за прием в детските ясли е публикуван в сайта на общинския съвет и по него се приемат предложения и становища.