Не ни е известно да предстои в скоро време посещение от министерството за проверка, но ако министър Бисер Петков реши да дойде в Русе, ще бъде добре дошъл при нас. Това каза вчера директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ в община Русе Мариела Личева. Повод да се обърнем към нея бе съобщението, че министърът на труда и социалната политика е разпоредил да се извършат тематични проверки в дневните центрове за деца и младежи с увреждания и в дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания в цялата страна. Проверките ще обхванат и центровете за социална рехабилитация и интеграция. Целта е в МТПС да се състави „пълна картина доколко отделни оплаквания на представители на хора с увреждания са основателни и как можем да подобрим качеството на обслужването“, коментира Бисер Петков завчера в Панагюрище.
Ние не само нямаме никакви притеснения, напротив - ако дойде такава проверка, можем да покажем добър опит, каза Мариела Личева, която вчера бе в министерството по друга работа. На същото мнение е и Милена Влахова - новият директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, която само преди два месеца спечели конкурса и от две седмици вече навлиза в новия си обширен ресор. 
Само в Русенската община бройката на центровете за настаняване от семеен тип и на дневните центрове за деца, младежи и възрастни с проблеми е около 20. Заедно с другите социални услуги, които предоставят подходяща среда на хора, които имат нужда от специфични грижи, броят на такива социални островчета надминава 30. На практика всички те се стопанисват от неправителствени организации като „Еквилибриум“, „Дете и пространство“, „Приятелска подкрепа“, „Каритас“ и други, с които си партнираме много добре, каза Мариела Личева.