С нови 36 лева от началото на годината се увеличава общата стойност на издръжката на живота на четиричленно домакинство, след като през последните две тримесечия се регистрираше последователно нарастване, макар и със слабо изразени темпове.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, предаде репортер на БГНЕС.

Димитров представи данни на Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ) на КНСБ, придобити от последните изследвания на потребителските цени и издръжката на живот в България.

Резултатите показват, че в края на второто тримесечие общата стойност за издръжката на четиричленно домакинство (двама родители и две деца) достига 2 361 лева, а издръжката за 1 човек от такова семейство е в размер на 590,32 лв.

„Ясно е, че за да има такъв размер, нетният размер на средната работна заплата трябва да бъде 1 180,50 лева, което означава брутен размер 1 519 лева. За голямо съжаление не повече от 20% от българските наемни работници получават работна заплата около и над тези 1 500 лева. Всички останали са с доход под нея. Не само в София, но и в цялата държава“, обясни Пламен Димитров.

От КНСБ отчитат, че през последните три години е налице последователен ръст на работните заплати, но в някои области е по-слабо изразен, което засилва вътрешните различия между населението в регионите и генерира неравенства.

„Огромни маси от българските работещи и българските граждани като цяло, живеят със средства под размера, който посочваме, дори и под прага на бедност“, посочи Пламен Димитров.

Резултатите дават обяснение и на какво се дължи нарастването на издръжката на живот. Основна причина за това е нарастването на цената на петрола на международните пазари, което се отразява на цената на природния газ, цената на бензина, транспортните услуги и др. Принос за нарастването на издръжка за живот имат още сезонните увеличения при някои стоки и услуги, сред които обществено хранене, плодове, минерални води и други.

В столицата резултатите са малко по-различни. Необходимите средства за издръжка на едно четиричленно домакинство в София са в размер на 3 078 лв., а издръжката на един човек от такъв тип домакинство е 769,56 лв. Това означава, че ако бюджетът на домакинството се формира само от заплатата на двамата родители, тя не трябва да бъде по-малка от 1539 лева, за да се осигурят необходимите средства за издръжка.

От КНСБ прогнозират задълбочаване на социалните неравенства, като следствие от влизането в сила на новите цени на електро и топлоенергия. Заради това от Конфедерацията предлагат промени в условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление и нейното увеличение.

Въпреки негативните тенденции обаче, данните показват, че на годишна база безработицата намалява. България дори е държавата с най-ниска безработица на Балканския полуостров. Работните заплати също нарастват.